castellano
 
     
 
 
 
 
Altres publicacions de la fundació
 
 
  Greentech made in Catalunya
Indústria de la tecnología ambiental

Descarregar

 
 
  La economía del medio ambiente en España y el mundo
Una expectativa brillante
Febrero 2014


Descarregar

 
 
  Dades del sector econòmic del medi ambient a Catalunya

Descarregar

 
 
  La Gestiˇn del medio ambiente en Barcelona y su área de influencia

Descarregar

 
 
  Documents d'economia verda
Fiscalitat ambiental i instruments de finanšament de l'economia verda

Descarregar

 
 
  Documents d'economia verda
Economia ambiental per a la represa i el desenvolupament futur


Descarregar

 
 
  Taula per explorar possibles millores en la recollida de residus municipals
Document de recopilació i propostes (2014)

Descarregar

 
 
  Modelo de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a determinados escenarios de generación de residuos municipales en España

Descarregar

 
 
  Model català de gestió de residus
Aquest document presenta grans trets les característiques peculiars tant des del punt de vista legislatiu, com des del dels centres de gestió de residus que hi ha a Catalunya i que el converteix en un referent en el sector.

Descarregar

 
 
 
  Taula de residus
La Taula de Residus és una iniciativa de cooperació públic-privada mitjançant un procés de diàleg la finalitat del qual és consensuar un diagnòstic de la situació actual, incidir sobre els reptes que fa falta plantejar i les polítiques per gestionar-los i crear opinió en la societat.


S'ha publicat un document de conclusions on trobarà un conjunt de propostes i una visió de futur del sector que té com a destinataris a l'Administració de l'Estat, a les Comunitats Autònomes, als responsables polítics, empreses i en general al conjunt del sector.

Aquest document de Conclusions es complementen amb el llibre "Valor Socioeconòmic de les Solucions Ambientals. Gestió dels Residus", que estableix el predisseny de la metodologia de avaluació d'aquest valor.


Descarregar Gestió sostenible de residus municipals
Descarregar Valor socioeconòmic de les solucions ambientals
 
 
  Manual de técnicas para una viticultura de montaña sostenible - LIFE PRIORAT
El Projecte Life Priorat s'ha desenvolupat per desenvolupar de forma experimental un sistema sostenible de viticultura en zones de muntanya. S'ha centrat en l'elaboració d'un sistema de terrasses que respecti la Carta Europea del Paisatge.

Descarregar

 
 
  Llibre blanc de les tecnologies de l'informació aplicades al sector residus industrials
Després de la nova directiva de residus es produiran canvis significatius en la manera de gestionar els residus industrials a tot el territori. Aquest document tracta de donar respostes a tots els dubtes sorgits i perfilar un full de ruta.

Descarregar

 
 
  Índex de pressió ambiental de la indústria (IPA)
L'índex de pressió ambiental és una aportació especialment oportuna al coneixement de la relació entre indústria i medi ambient pel qual ofereix un instrument senzill i eficaç de mesurament de la pressió ambiental que exerceix un establiment productiu i pel qual contribueix a un rigor imprescindible a tot debat.


Descarregar
 
 
  Empresa i medi ambient: situació actual i tendències
L'estudi té l'objectiu d'identificar les prioritats i tendències en l'àmbit de l'Empresa i el Medi Ambient i establir la xarxa selectiva d'entitats de referència per a la informació i la col·laboració.


Descarregar

 
 
  Perfil profesional del responsable de medio ambiente en las organizaciones
L'objectiu principal d'aquest estudi és disposar d'una primera aproximació al perfil que pugui servir com a base per a la discussió entre els agents socials. El projecte pretén oferir un instrument per als Responsables de Recursos Humans que els ajudi a seleccionar, formar i planificar carreres professionals dins de les seves organitzacions.


Descarregar

 
 
  Guia per a l'ecoeficiència
El concepte d'ecoeficiència neix de la concepció global dels impactes ambientals de les diferents fases del cicle de vida d'un producte, i de la voluntat de reduir els diferents efectes ambientals negatius. En aquest document es fa un recull de tota la información disponible sobre els diferents aspectos que ajudan a aconseguir el objetiu de la ecoeficiencia.

Descarregar


 
 
  Models i indicadors per a ciutats més sostenibles
Document que presenta els indicadors
d'ecoefici
ència urbana que ens serveixen per analitzar l'estat de les nostres ciutats. Elements com la pressió excessiva sobre els recursos obliga a la recerca d'alternatives


Descarregar
 
 
 
  El repte de l'ecoeficiència, la productivitat dels recursos i l'eco innovacion al sud de l'UE
Aquest document de treball exposa el fil conductor i les qüestions de debat del taller sobre el repte de l'ecoeficiència realitzat per la Fundació Fòrum Ambiental en col·laboració amb l'Agència Europa de Medi Ambient i el Dept. de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Descarregar
 
 
 
  Comptabilitat ambiental: mesura, avaluació i comunicació de l'actuació ambiental de l'empresa
Aquest document tracta de la Comptabilitat ambiental de l'empresa entesa com el conjunt de sistemes i instruments útils per mesurar, avaluar i comunicar l'actuació ambiental de l'empresa. Aquest concepte integra tant la informació i dades que s'expressen a unitats físiques com els que s'expressen en unitats monetàries o econòmica.

Descarregar
 
Si vols rebre el butlletí de la FFA fes clic aquí
 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
 
 
     
 
  © fundació fòrum ambiental 2009