TAULES DE SOSTENIBILITAT
Taula de biomassa forestal Primària a Catalunya
 
Accés document
 
 
Entitats participants
Sector públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Centre Propietat Forestal
Diputació de Barcelona
Institut Català de l’Energia (ICAEN)
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, Generalitat de Catalunya
Agència d'Energia de Barcelona
Federació de Municipis de Catalunya
Associació Catalana de Municipis i Províncies
Forestal Catalana
   
   
Sector privat ACETREF (As. Catalana d’Empreses de Treballs Forestals)
AGEFRED
Aqualogy / AGBAR
Armengol Enginyers
Associació de Rematants i Serradors de Catalunya (ARESCAT)
BOSCAT (Federació Catalana d’As. de Propietaris Forestals)
CESPA
Consorci Forestal de Catalunya
Districlima S.A. (Cofely España)
DALKIA Catalunya
ELFOCAT (As. d'Entitats Locals Propietàries Forestals a Cat.)
ENDESA
FCC, Servicios
Fundació Catalunya La Pedrera
Gas Natural Fenosa
Grup de Gestors Energètics
Ros Roca
Sener Ingeniería y Sistemas S.A.
Terraqui, estudi jurídic ambiental
   
   
Sector social Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB)
Col·legi i Associació d'Enginyers de Forests a Catalunya
Col·legi i Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Ecologistes en Acció
Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
Universitat de Lleida
 
 
     
 
  © fundació fòrum ambiental 2009