amb el suport de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA
 
Dimarts, 16 Octubre 2012 - 18,30 h
Inauguració del cicle
Josep Enric LLEBOT, Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Miquel RAFA, Director de l'Àrea de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya Caixa
Mercè RIUS, Diputada de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, i membre del Patronat de la Fundació Fòrum Ambiental
Joan PUIGDOLLERS, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona
La qüestió ambiental, parent pobre de la Crisi?
Economia Verda i Ocupació Verda. Problema o solució?
Amb la col·laboració del Doctorat en Ciències i Tecnologies del Medi Ambient de la Universitat de Barcelona
Plantejar l’economia verda, per obrir un debat que durarà vuit mesos, és posar un referent proactiu, que orienti les sessions que segueixen cap a un horitzó possible i les allunyi del desànim. El cicle vol practicar l’anàlisi crítica, però amb voluntat constructiva, per avançar cap a un futur viable.

En aquesta primera sessió es pretén clarificar i diferenciar què és economia verda i què és ocupació verda en el context de la sostenibilitat.

Domingo JIMÉNEZ BELTRÁN, Consultor i ex-Director de l’Agència Europea del Medi Ambient
Joaquín NIETO, Director de l’Oficina de l’Organització Internacional del Treball (OIT) a Espanya
Enric AULÍ, Director de Serveis d’Intervenció Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona

Ponència JIMENEZ BELTRÁN Ponència NIETO  
 
Dimarts, 20 Novembre 2012 - 18,30 h
Recessió o Decreixement? Pèrdua o guany?
En els darrers temps és freqüent sentir l’amenaça de la recessió a Europa i els seus possibles efectes. També es parla sovint de ‘decreixement’, com a alternativa radical i positiva a l’actual situació. Si el decreixement és una proposta proactiva, és una amenaça? Per què? Per a qui? Però hi ha també altres propostes que volen ser radicals, alternatives a la visió neolliberal que sembla dominar l’univers econòmic. Se’n parla molt, però què signifiquen en realitat?

Gonzalo BERNARDOS, Professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, i analista i consultor econòmic i immobiliari

Josep FONTANA, Historiador i professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra
Carlos TAIBO, Escriptor, editor i professor titular de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat Autònoma de Madrid
Moderador: Josep Maria URETA, Periodista
 
Dimarts, 15 Gener 2013 - 18,30 h
Deslocalització-Relocalització.
Costos de transport i internalització de costos ambientals

Amb la col·laboració del grup de recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional (PSICOSAO)
Alguns dels aspectes que van fer possible la ‘deslocalització’, van ser els baixos costos salarials (en no estar internalitzats els costos socials) als llocs d’acollida, el relatiu baix cost del transport, pel fet que els costos ambientals del transport estiguin externalitzats. Darrerament, però, sembla iniciar-se un cert retorn d’alguna d’aquestes activitats productives, el que s’ha dit ‘relocalització’. Sense lleis que forcin una relocalització, què passaria si els costos del transport (energètics, socials i ambientals) fossin internalitzats? Quin mapa de producció en podria sorgir? Quins serien els efectes a les regions que han entrat en certa espiral de creixement, gràcies a la deslocalització dels països nord-occidentals?

Arcadi OLIVERES, Professor del Departament d’Economia Aplicada de la UAB i President de Justícia i Pau
Josep GONZÁLEZ, President de PIMEC
Moderador: Salvador GARCÍA, Professor titular de la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional (PSICOSAO)

INSCRIPCIÓ TANCADA    
 
Dijous, 21 Febrer 2013 - 18,30 h
Informació ambiental: la cerimònia de la confusió,
però no matem al missatger...

Amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
La visió social dominant sobre la qüestió ambiental és sobre tot el resultat de les informacions que transmeten els mass media. A les darreres dècades, aquesta visió ha anat canviant d’èmfasi, de focalització, problematitzant aspectes diferents. La contradicció entre missatges dels mitjans, entre les consignes dels governs i els comportaments institucionals, i entre allò que comuniquen o donen suport els presumptes experts, genera confusió, descrèdit i el que s’ha anomenat ‘Ecofatiga’. Hi ha una confiança molt baixa en els emissors dels missatges ambientals, que a més és irregular i contraposada. Això passa fins i tot quan la comunicació és benintencionada, però no ha tingut prou en compte com els ciutadans reben, processen, descodifiquen o utilitzen aquesta informació.

La construcció dels missatges
Rosa Maria CALAF
,
Periodista
La credibilitat de les fonts
Ángel VALENCIA
, Catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Màlaga, coautor de l’informe “Ciudadanía y conciencia medioambiental en España” del CIS
La “digestió” de la comunicació
Lupicínio ÍÑIGUEZ
,
Catedràtic de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
Moderadora: Marta SUBIRÀ, Directora General de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

Ponència VALENCIA    
 
Dijous, 21 Març 2013 - 18,30 h
Virtuts, Credibilitat i malfiances de les tecnologies ambientals
La tecnologia –i la tecnologia ambiental, encara més– no és estàtica, sempre evoluciona, canvia. Ara bé, les virtuts pròpies de cada tecnologia se solen comunicar per les parts interessades amb una forta contundència, com si fossin la resposta definitiva a allò que volen solucionar. Però, inevitablement, acaben apareixent les seves carències i efectes negatius, que forcen la seva substitució. Cada tecnologia acostuma a requerir –o a imposar– una forma de fer, un estil de comportament individual, social i organitzacional. Cada canvi tecnològic demana un canvi d’aquest comportament. Però si hem estat massa contundents en la comunicació de les virtuts de la tecnologia que ha quedat obsoleta, com podem demanar que ens creguin quan expliquem la necessitat de canvi? Això contribueix a la confusió, desconfiança i posa en dubte la transcendència de la qüestió ambiental, malgrat les polítiques ambientals insisteixin en parlar de “millors tecnologies disponibles”. A més, un dels problemes és la no utilització (interessada?) d’uns estàndards que permetin una comparació viable.

Jaume CENDRA, Doctor enginyer industrial, Especialista en l’impacte social de la ciència i de la tecnologia
Pere TORRES, Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Exconseller tècnic de l’Institut Cerdà
Salvador MILÀ, Diputat del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA i Exconseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Xavier DURAN, Director del programa El Medi Ambient a TV3
Moderador: Josep Maria VEGARA, Catedràtic Emèrit de la UAB

Ponència CENDRA Ponència MILÀ Ponència DURAN
 
Dijous, 18 Abril 2013 - 18,30 h
Aquí No! Allà potser si! Enlloc!
Els conflictes ambientals: maduresa social o egoisme individual?
Amb la col·laboració del Màster en Intervenció i Gestió ambiental UB-UAB
La confusió ambiental, l’arbitrarietat d’algunes decisions o la seva mala explicació, la percepció d’inequitat, o la percepció d’afectació d’interessos, particulars a vegades o col·lectius altres cops, ha portat al nostre país a ser un dels més ‘plataformistes’ d’Europa, de vegades amb raó, altres cops de manera ingènua, però també resultat d’una manipulació interessada. Què hi ha darrera els conflictes ambientals? Estan justificats? Què els provoca? Són exagerats o n’hi hauria d’haver més?

Antoni FERRAN, Professor Ordenació del territori, Universitat de Vic i especialista en gestió ambiental municipal. Coautor del recull “La Cultura del no: el conflicte ambiental i territorial a Catalunya”(*)
(*) disponible gràcies a la col·laboració de
Tomeu VIDAL, Professor Titular de Psicologia Social de la UB
Xavier PASTOR, Director executiu d’Oceana a Europa i Ex-director de Greenpeace España
Moderadora: Teresa FRANQUESA, Cap del Departament d'Estratègia. Divisió d'hàbitat urbà, Ajuntament de Barcelona

Ponència FERRAN Ponència PASTOR
 
Dijous, 16 Maig 2013 - 18,30 h
Quilòmetre 0? Producte de temporada? De tot a tot arreu?
La reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) a debat
Amb la col·laboració del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
És un tòpic freqüent pensar que en la distribució de rols i funcions en una economia mundialitzada, toca als països menys “desenvolupats” la funció productora agrícola i ramadera, mentre les visions sostenibilistes aposten pel consum Km 0.
Per la seva banda, Europa defensa i estableix una política de protecció i regulació agrícola i ramadera als seus països membres. La PAC va començar com una forma d’incrementar la productivitat, assegurar un nivell de vida equitatiu a la població agrícola i garantir la seguretat de l’abastament a preus raonables. Els canvis a la UE l’han portat a corregir o compensar desequilibris de producció i de preus, en funció de la productivitat. La darrera proposta de reforma la vol condicionar només a l’extensió conreada i vol imposar condicions “verdes” o ecològiques en la seva producció. Tot plegat posa el pagès com a conservador necessari del territori, alhora que com a potencial principal depredador, segons els processos i productes que empri. Agent i víctima alhora.
Les característiques ecològiques i econòmiques de cada país membre de la UE, porten a una confrontació de visions i interessos, no sempre explícits ni manifestos, que dificulten un acord raonable i ecològic. Què planteja globalment la UE? Quina és la política i prioritats del govern espanyol? Catalunya està còmoda o incòmoda amb la PAC?  Com encaixa la PAC amb les tendències i pràctiques de la globalització econòmica?

Ricard RAMON, Analista sòcio-econòmic de la Comissió Europea (Unitat d’Anàlisi i Prospectiva de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural)
Alicia VILLAURIZ, Vocal Assessor de la Secretaria General d’Agricultura i Alimentació del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente
Joan MIER, Coordinador d'Assumptes Comunitaris i Relacions Exteriors del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
Aniol ESTEBAN, Cap d’Economia Ambiental de la New Economics Foundation
Moderadora: Virgínia DOMINGO, Presidenta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Ponència
RAMON
Ponència
VILLAURIZ
Ponència
MIER
Ponència
ESTEBAN
 
Dijous, 13 Juny 2013 - 18,30 h
Futur viable. Una qüestió global: entre l’economia, la identitat i la funcionalitat
Amb la col·laboració del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
Un futur viable depèn de la racionalitat de les decisions de qui té la responsabilitat de prendre-les. Ara bé, aquesta racionalitat pot estar ‘regida’ per una lògica econòmica o economicista, per una priorització d’allò ambiental de manera més o menys idíl·lica o més o menys funcional. La racionalitat i la funcionalitat troben el seu límit quan topen amb la identitat de les persones i els col·lectius socials, sempre canviants, però paradoxalment amb una elevada resistència al canvi. I la qüestió ambiental no escapa a aquestes dinàmiques.

Jordi PIGEM, Escriptor i filòsof, autor de “La nova realitat: de l’economicisme a la consciència quàntica”
Ferran RODÉS, President del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)
Moderador: Enric POL, Catedràtic de Psicologia Social i Ambiental de la Universitat de Barcelona

Ponència RODËS    
Cloenda del cicle de conferències
 
 
amb la col·laboració de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  © fundació fòrum ambiental 2009