AKADÈMIA FORUM sorgeix com a eina de formació continua en l’àmbit dels residus i contarem amb persones que pel seu coneixement, experiència o especialització ens puguin il·lustrar sobre aquest món tan canviant i evolutiu de la gestió dels residus en el sentit més ampli.

Els principals objectius de l’AKADÈMIA FORUM són:

1.       Conèixer noves tecnologies

2.       Ampliar els coneixements amb les darreres novetats del sector

3.       Establir un diàleg entre els diferents professionals

4.       Intentar que el coneixement adquirit en aquestes xerrades permeti prendre millors decisions, afrontar problemàtiques actuals i identificar noves oportunitats

Biogàs, una solució imminent

L’aprofitament de la fusta procedent de la recollida de voluminosos/estris dels municipis

La gestió integral de matalassos

La problemàtica de les assegurances a les instal·lacions de tractament de residus