Projectes

ETER

L’elaboració del Llibre Blanc de Tecnologies de la Informació aplicades al sector Residuos Industrials va presentar una situació que va donar lloc al desenvolupament de l’anomenat projecte ETER.

Després de les noves normatives legals (nova directiva de residus, Reglament E-PRTR, en vigor des del passat 7 de febrer de 2006) es produiran canvis significatius en la manera de gestionar els residus industrials a tot el territori. En aquest document s’intenta donar respostes, però hi ha una cosa evident: els canvis en la manera de gestionar seran constants.

El desenvolupament en la comunitat relacionada amb la gestió de residus industrials està en una situació emergent i per això han d’existir sistemes d’informació més adequats per poder suportar-lo. La possibilitat de disposar d’accés a Internet en tots els punts del territori i l’expansió i interconnexió dels diferents sistemes d’informació permetran una nova visió i explosió del sector. És per això, que aquest document persegueix al llarg dels seus diferents epígrafs obtenir les claus que ens permetin perfilar un Ful de Ruta a seguir fins el 2010.

Moltes de les principals conclusions que ofereix el Llibre són àmpliament conegudes pels actors principals que es mostren al llarg del document, tanmateix no s’ha volgut obviar-les per ser precisament les que estan oferint el principal obstacle als reptes a què ens enfrontem en aquest àmbit de la gestió dels residus industrials perillosos.