PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ

LA FUNDACIÓ

Som una entitat sense ànim de lucre d’àmbit espanyol constituïda l’any 1999

Treballem en la cultura de la sostenibilitat fomentant la col·laboració, especialment entre l’administració pública i l’empresa privada, per promoure l’economia circular i avançar cap a una gestió ambiental que aporti més valor per a la societat.

La nostra activitat s’articula mitjançant projectes col·laboratius, processos de diàleg, jornada divulgativa o de treball, ja siguin d’iniciativa pròpia o amb altres entitats.

Els nostres valors són el compromís, la transparència, la qualitat i el rigor a la feina feta.

COL·LABORACIÓ

Construir el coneixement que permeti un desenvolupament sostenible en el marc de les empreses i les administracions públiques.

MEDI AMBIENT

Promoure actuacions que afavoreixin la millora del medi ambient.

TROBADA

Ser punt de trobada de responsables i experts de l’àmbit públic i privat.

ECONOMIA

Promoure l’economia circular

QUI SOM

El patronat de la Fundació Fòrum Ambiental està format per administracions públiques i per empreses privades, permetent integrar visions complementàries i diversos àmbits d’actuació per convertir-se en un punt de trobada per a l’acció conjunta.

EQUIP

L’equip de la Fundació Fòrum Ambiental està format per:

Leandro Barquín
Director

Julio Panizo
Director de Comunicació

Mireia Herrera
Directora de Programes

Pilar Tomillero
Administració