SECTORS

L’economia circular és un concepte econòmic que es relaciona amb la sostenibilitat de manera que el valor dels recursos es mantingui en l’economia durant el major temps possible reduint al mateix temps la generació de residus.

La ecoinnovación es el desenvolupament d’una estratègia de negocis que incorpora la sostenibilitat en totes les operacions i implica un conjunt coordinat de noves solucions que condueixen a una millora del planeta i un millor rendiment en la competitivitat de l’empresa.

La gestió dels residus és en l’actualitat un dels grans reptes que ha gestionar la humanitat. La creciente generació de recursos i el seu consum està generant un problema creixent sobre el destí i l’impacte d’aquests residus sobre la sostenibilitat del planeta.

La mobilitat sostenible busca donar resposta als problemes mediambientals i socials ocasionats per la generalització d’un model de transport urbà basat en el cotxe particular i que genera problemes com la contaminació de l’aire, el consum excessiu d’energia, els efectes sobre la salut de la població o la saturació de les vies de circulació.

PROJECTES DESTACATS

El Laboratori d’Ecoinnovació és un projecte de l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Fòrum Ambiental amb la finalitat que l’ecoinnovació es converteixi en una estratègia empresarial per mejorar la salut del planta i la competitivitat empresarial.

Els Premis Ciutat Sostenible, amb 15 anys de trajectòria, són un reconeixement a municipis que hagin desenvolupat actuacions dirigides a afavorir la sostenibilitat.

COL·LABORACIÓ

CLUB DE ROMA

Mantenim una col·laboració constant amb el Capítulo Español del Club de Roma per a l’organització de seminaris i cicles de conferncies al voltant de temàtiques ambientals i de sostenibilitat.

ACTUALITAT

CosmoACCIÓN 2022 Dialoga

DIALOGA PER LA SALUT DEL FUTUR 26/05/2022 19.00 hores Pot ajudar la intel·ligència artificial en la salut del futur? A què es refereixen els conceptes salut digital, salut virtual o telemedicina? És possible portar [...]

CosmoACCIÓN 2022 Conoce

LA CLAU ES ONE HEALTH 19/05/2022 19.00 hores CosmoCaixa Barcelona (calle Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona) El novembre del 2021, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura [...]

CosmoACCIÓN 2022 Descubre

QUÈ INFLUEIX EN LA SALUT MUNDIAL? 12/05/2022 19.00 hores CosmoCaixa Barcelona (calle Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona) Per millorar la salut a escala planetària hem de superar fronteres i actuar [...]

Indicadors ambientals i d’economia circular a Catalunya

Aquest document pretén recollir les principals fonts d’indicadors d’interès per al sector ambiental i de l’economia circular a Catalunya. La principal font d’informació per a les dades referents a Catalunya [...]

NOTÍCIES