SECTORS

L’economia circular és un concepte econòmic que es relaciona amb la sostenibilitat de manera que el valor dels recursos es mantingui en l’economia durant el major temps possible reduint al mateix temps la generació de residus.

La ecoinnovación es el desenvolupament d’una estratègia de gestió que incorpora la sostenibilitat en totes les operacions i implica un conjunt coordinat de noves solucions que condueixen a una millora del planeta i un millor rendiment en la competitivitat.

La gestió dels recursos és en l’actualitat un dels grans reptes que ha gestionar la humanitat. La generació creixent de recursos i el seu consum està generant un problema creixent sobre el destí i l’impacte dels residus que aquests genera sent la valorització energètica una de les principals solucions.

PROJECTES DESTACATS

OBSERVATORI DE L’ECONOMIA CIRCULAR

L’Observatori de l’Economia Circular és una iniciativa de la Fundació Fòrum Ambiental que neix per contribuir a la transformació circular mitjançant la difusió dels indicadors de seguiment de la circularitat més rellevants per a l’economia espanyola.

PREMIS CIUTAT SOSTENIBLE

Els Premis Ciutat Sostenible són un reconeixement a municipis que hagin desenvolupat actuacions dirigides a afavorir la sostenibilitat.

ESGREM

ESGREM (Ens Supramunicipals per a la Gestió de Residus Municipals) és un grup de treball constituït el gener del 2021 i coordinat per la Fundació Fòrum Ambiental. Actualment compta amb 49 entitats participants formades per: consorcis, mancomunitats comarques, consells insulars, diputacions i àrees metropolitanes repartides per tota la geografia espanyola i que donen servei a més de 21 milions de persones.

ACTUALITAT

Diàlegs Fòrum 26 julio

Greenwashing: canvis en les regles de joc El 2020 un estudi de la Comissió Europea va concloure que el 53% de les afirmacions mediambientals proporcionaven informació vaga, enganyosa o infundada, que moltes etiquetes ambientals [...]

Assegurances residuos

La problemàtica de les assegurances a les instal·lacions de tractament de residus. Un dels sectors que més està patint en els darrers anys la manca de capacitat asseguradora i l'enduriment de les condicions d'aquesta [...]

L’aprofitament de la fusta

L'aprofitament de la fusta procedent de la recollida de voluminosos/estris dels municipis Es calcula que cada any a Espanya 1,5 milions de matalassos fora d'ús van a eliminar. Un 40% són de molls i [...]