L’Observatori de l’Economia Circular és una iniciativa de la Fundació Fòrum Ambiental que neix amb l’objectiu de contribuir a la transformació circular mitjançant la difusió dels indicadors de seguiment de la circularitat més rellevants per a l’economia espanyola.

Per això l’Observatori ha creat un sistema d’indicadors que es presentaran mitjançant butlletins informatius bimestrals, recorrent diferents temes d’especial rellevància: situació global, ús de materials, energia i canvi climàtic, aigua o elements transversals facilitadors.

Butlletí nº1 Oct ’23

Indicadors de circularitat per a Espanya

Indicadors generals

Descarregar aquí