RESIDUS


Diàlegs fòrum


En aquests darrers anys els efectes del canvi climàtic són cada cop més presents i també més reconeguts no només a nivell científic sinó també legal i econòmic. [Més +]

ESGREM


ESGREM (Ens Supramunicipals per a la Gestió de Residus Municipals) és un grup de treball constituït el gener del 2021 i coordinat per la Fundació Fòrum Ambiental. Actualment compta amb 49 entitats participants formades per: consorcis, mancomunitats, comarques, consells insulars, diputacions i àrees metropolitanes repartides per tota la geografia espanyola i que donen servei a més de 21 milions de persones. [Més +]

Bionergy Vallès Oriental


Es una iniciativa del Consorcio para la Gestión de los Residuos del Vallés Oriental que aúna la creación de un Hub de entidades y empresas especializadas en bioenergía y movilidad y el impulso del Corredor Mediterráneo del biometano, aprovechando el biogás de las plantas de digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos municipales. La FFA participa coordinando el proyecto y aportando asistencia técnica. [Més +]

RECUWASTE


És el Congrés de referència en la gestió sostenible dels residus entesos com a recurs, organitzat pel Consorci de Residus del Maresme, amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, ​​i la FFA com a secretària tècnica. [Més +]

Els municipis i la gestió dels residus


Jornada biennal organitzada conjuntament amb la Diputació de Barcelona en què es convoca tots els responsables i tècnics municipals de gestió de residus tant d’administracions públiques com de les empreses implicades, així com acadèmics i altres professionals vinculats a la gestió dels residus. [Més +]

Fòrum 2030


El FORUM 2030 és una iniciativa de la FFA i l’Agència de Residus de Catalunya per impulsar i acompanyar el debat entre els agents públics i privats involucrats en la gestió de residus municipals a Catalunya, incloent-hi un grup representatiu d’ens locals fins a elaborar-ne una visió i unes propostes dactuació que siguin útils per a la presa de decisions en matèria de gestió de RM. [Més +]