Home/Materials / Energia

RESIDUS


Bionergy Vallès Oriental


Es una iniciativa del Consorcio para la Gestión de los Residuos del Vallés Oriental que aúna la creación de un Hub de entidades y empresas especializadas en bioenergía y movilidad y el impulso del Corredor Mediterráneo del biometano, aprovechando el biogás de las plantas de digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos municipales. La FFA participa coordinando el proyecto y aportando asistencia técnica. [Més +]

ESGREM


ESGREM (Ens Supramunicipals per a la Gestió de Residus Municipals) és un grup de treball constituït el gener del 2021 i coordinat per la Fundació Fòrum Ambiental. Actualment compta amb 49 entitats participants formades per: consorcis, mancomunitats, comarques, consells insulars, diputacions i àrees metropolitanes repartides per tota la geografia espanyola i que donen servei a més de 21 milions de persones. [Més +]

RECUWASTE


És el Congrés de referència en la gestió sostenible dels residus entesos com a recurs, organitzat pel Consorci de Residus del Maresme, amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, ​​i la FFA com a secretària tècnica. [Més +]

Fòrum 2030

El FORUM 2030 és una iniciativa de la FFA i l’Agència de Residus de Catalunya per impulsar i acompanyar el debat entre els agents públics i privats involucrats en la gestió de residus municipals a Catalunya, incloent-hi un grup representatiu d’ens locals fins a elaborar-ne una visió i unes propostes dactuació que siguin útils per a la presa de decisions en matèria de gestió de RM. [Més +]

Jornada “Els municipis i la gestió dels residus”


Jornada biennal organitzada conjuntament amb la Diputació de Barcelona en què es convoca tots els responsables i tècnics municipals de gestió de residus tant d’administracions públiques com de les empreses implicades, així com acadèmics i altres professionals vinculats a la gestió dels residus. [Més +]

IBERETER


Es tracta d’un projecte de col·laboració entre Espanya i Portugal per intercanviar informació documental sobre el trànsit de residus entre ambdós països desenvolupat en el marc del programa Interreg SUDOE. [Més +]

ETER


L’elaboració del Llibre Blanc de Tecnologies de la Informació aplicades al sector Residuos Industrials va presentar una situació que va donar lloc al desenvolupament de l’anomenat projecte ETER.

Després de les noves normatives legals (nova directiva de residus, Reglament E-PRTR, en vigor des del passat 7 de febrer de 2006) es produiran canvis significatius en la manera de gestionar els residus industrials a tot el territori. En aquest document s’intenta donar respostes, però hi ha una cosa evident: els canvis en la manera de gestionar seran constants. [Més +]