És el Congrés de referència en la gestió sostenible dels residus entesos com a recurs, organitzat pel Consorci de Residus del Maresme, amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, ​​i la FFA com a secretària tècnica.

Bienalment el Consorci de Residus del Maresme, amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, ​​organitza RECUWASTE, el congrés de referència en economia circular dels residus entesos com a recursos.

Des del seu inici, la FFA ha col·laborat d’alguna manera a la seva organització, i des de ja fa algunes edicions és la secretaria científica del congrés, coordinant-ne la preparació i execució i participant en l’elaboració del programa i la recerca de ponents.

En aquest congrés s’aborden temes tant internacionals com a locals, tots ells amb una visió àmplia i de futur, comptant amb experiències de ciutats internacionals, amb un innovation corner i també amb una exposició de maquinària innovadora per a la recol·lecció i gestió de residus.