Amb l’objectiu principal d’impulsar l’actuació pública a nivell autonòmic i local cap a una gestió de residus municipals més sostenible, que contribueixi a la reducció de les emissions difuses de GEH, es proposa desenvolupar i aplicar una política climàtica específica de tractament de residus municipals.

Descarregar