Programa

9:30 Acte inaugural

 • Il·lm. Sr. Joan Antoni Baron. Diputat de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
 • Sr. Leandro Barquín. Director, Fundació Fòrum Ambiental.
 • Sra. Genoveva Català. Directora Agència de Residus Catalunya.
 • Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras. President Associació Catalana de Municipis i Comarques.
 • Il-lm. Sr. Jesús Canga. Vice presidentt EMSHTR.

10:15 Presentació Conclusions Taula Residus Municipals

 • Sr. Leandro Barquín. Director. Fundació Fòrum Ambiental

10:45 Pausa Café

11:15 Taula rodona: El valor dels residus 

Modera: Sr. Jordi Renom. Director Divisió de Gestió de Residus. Agència de Residus de Catalunya. 

L’aprofitament energètic.

 • Sr. José Mª Baldasano. Catedràtic d`Enginyeria Ambiental, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

El valor soci socioeconòmic i la contribució a la mitigació del canvi climàtic.

 • Sr. Álvaro Feliu. Director Tècnic. Taula de Residus. 

12:15 Casos pràctics 

Modera: Sr. Pep Tarifa. Director Tècnic. Fundació Fòrum Ambiental.

El pas de l` abocador al tractament integral. 

 • Sra. Concha Zorrilla.Consorci de Gestió de Residus del Vallès Occidental. 

Reutilització i valorització de residus voluminosos. 

 • Sr.Ramón Sans. Catedràtic de l’Escola Universitaria. UPC. 

Balanç local d’emissions de recollida de residus en el marc del PAES del pacte d’Alcaldes. 

 • Sr. Domènec Cucurull. Diputació de Barcelona. 

13:15 Les administracions locals i els nous reptes en la gestió de residus

Modera: Sr. Ferran Vallespinós. Coordinador Medi Ambient. Diputació Barcelona.

 • Il·lm. Sr. Joan Antoni Baron. Alcalde de Mataró i Diputat de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
 • Sra. Marta Subirá. Tinent d’alcalde Responsable Àrea de Medi Ambient, Valors Cívics i Mobilitat, Aj. Sant Cugat.
 • Sr. Carles Conill. Gerent EMSHTR.

14:00 Fi de la Jornada