El FORUM 2030 és una iniciativa de la FFA i l’Agència de Residus de Catalunya per impulsar i acompanyar el debat entre els agents públics i privats involucrats en la gestió de residus municipals a Catalunya, incloent-hi un grup representatiu d’ens locals fins a elaborar-ne una visió i unes propostes dactuació que siguin útils per a la presa de decisions en matèria de gestió de RM.

A la vista del moment d’alta complexitat per a les properes dècades davant dels ambiciosos objectius d’economia circular, generació d’energies renovables i control del canvi climàtic, el sector de la gestió de residus municipals ha de tenir un paper rellevant en les transicions essencials per al desenvolupament socioeconòmic, i les decisions que es prenguin ara tindran una forta repercussió sobre l’evolució del model de gestió, i en particular sobre l’actuació dels ens locals com a responsables directes, el desenvolupament d’infraestructures, la competitivitat del sector privat i l’ocupació.

En aquest context, des de la FFA i juntament amb l’Agència de Residus de Catalunya hem llançat i coordinem el FORUM 2030 per impulsar i acompanyar el debat entre els agents públics i privats involucrats en la gestió de residus municipals a Catalunya, incloent-hi un grup representatiu de ens locals, fins a elaborar una visió i propostes dactuació que siguin útils per a la presa de decisions.

L‟objectiu final d‟aquest Fòrum 2030 és concretar recomanacions i propostes d‟acció a traslladar al Departament d‟Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

La funció de la FFA és establir l’agenda de treball concretant els temes que cal abordar, elaborar la documentació tècnica necessària i organitzar i coordinar les reunions mensuals amb tots els agents implicats, en què es discuteix sobre els temes de l’agenda. Tot plegat per elaborar al final el document recopilatori de recomanacions i propostes i traslladar-les a l’ARC.