La Taula de Residus és una iniciativa de cooperació públic-privada mitjançant un procés de diàleg la finalitat del qual és consensuar un diagnòstic de la situació actual, incidir sobre els reptes que fa falta plantejar i les polítiques per gestionar-los i crear opinió en la societat.

S’ha publicat un document de conclusions on trobarà un conjunt de propostes i una visió de futur del sector que té com a destinataris a l’Administració de l’Estat, a les Comunitats Autònomes, als responsables polítics, empreses i en general al conjunt del sector.

Descarregar