Jornada biennal organitzada conjuntament amb la Diputació de Barcelona en què es convoca tots els responsables i tècnics municipals de gestió de residus tant d’administracions públiques com de les empreses implicades, així com acadèmics i altres professionals vinculats a la gestió dels residus.

Des del 2015, la Diputació de Barcelona i la FFA duen a terme biennalment la Jornada Els Municipis i la gestió dels residus en què es reuneixen responsables i tècnics de residus municipals de tot Espanya, tant de l’administració pública com de les empreses implicades, acadèmics i altres professionals vinculats a la gestió dels residus, per abordar temes dactualitat relacionats directament amb la pràctica diària daquests professionals però també de les tendències de futur.