Home/Ecoinnovació

ECOINNOVACIÓ


Atlas de la ecoinnovacion 2014-2018


En els quatre anys d’història del Laboratori d’Ecoinnovació, i després de 12 informes publicats, el projecte compta amb una sòlida base d’experiències d’aplicació de la ecoinnovació. Aquestes experiències posen en relleu les oportunitats d’augment de la competitivitat que
aquesta ofereix i mostren la diversitat d’estratègies, sectors i àmbits en què la ecoinnovació és present.
El document que es presenta a continuació esbossa un atles de la pràctica de l’ecoinnovació avui en dia amb una intenció divulgativa i d’estímul del conjunt d’empreses cap a l’acció.

Descarregar informe aquí 

Laboratorio de Ecoinnovación


El Laboratorio de Ecoinnovación és un projecte de l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Fòrum Ambiental amb l’objectiu que les empreses i la innovació s’uneixin per crear solucions sostenibles que facin un millor ús dels recursos, redueixen els efectes secundaris negatius de la nostra economia sobre el medi ambient i creen beneficis econòmics i avantatges competitius. Tot això mitjançant un conjunt d’iniciatives per millorar l’aplicació de l’ecoinnovació en el mercat i facilitar un impacte positiu sobre l’economia i la societat.