El Laboratorio de Ecoinnovación és un projecte de  la Fundació Fòrum Ambiental amb l’objectiu que les empreses i la innovació s’uneixin per crear solucions sostenibles que facin un millor ús dels recursos, redueixen els efectes secundaris negatius de la nostra economia sobre el medi ambient i creen beneficis econòmics i avantatges competitius. Tot això mitjançant un conjunt d’iniciatives per millorar l’aplicació de l’ecoinnovació en el mercat i facilitar un impacte positiu sobre l’economia i la societat.

Web