Perquè les plantes de biogàs siguin una realitat i puguin prosperar en tots els sentits: mediambiental, energètic, social i econòmic s’han de garantir una sèrie de condicionants des d’un punt de vista tècnic:

  • Una dieta equilibrada d’entrada (barreja)
  • ondicions d’operació adequades – processos estables
  • Garantir la producció de biogàs objectiu i la seva posterior transformació (electricitat, calor o biometà)
  • Gestionar els fluxos obtinguts correctament
    Akademia Forum proposa, en aquesta sessió, aprofundir en aquests aspectes. La participació d‟un especialista tècnic i de gestió d‟experiència contrastada ens permetrà conèixer una proposta de gestió integral d‟una planta tipus.

Josep Burjons. Director General de Catalana de Biogàs, S.L.

Des del 2005 gestiona plantes de compostatge, tractament i valorització agrícola i energètica de residus orgànics i dejeccions ramaderes. Amb amplis coneixements en disseny, construcció i posada en marxa de plantes de biogàs/biometà i tractament del digestat.

Introdueixen i moderen:

Rosa Forcada i Montse Farrerons, sòcies directores de DAAT consulta amb una àmplia trajectòria al sector públic i privat en la gestió ambiental i de residus

Descarregar fitxa resum

Descarregar presentació