El document ¿Cómo pueden los entes locales contribuir a la transición ecológica? neix amb l’aspiració de contribuir a aquesta missió a través de 10 accions per a l’impuls a la transició ecològica des de la perspectiva de l’economia circular.

Cadascuna d’aquestes accions s’il·lustra amb diferents exemples, alhora que es mostra el seu potencial contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Descarregar