Aquest document tracta de la Comptabilitat ambiental de l’empresa entesa com el conjunt de sistemes i instruments útils per mesurar, avaluar i comunicar l’actuació ambiental de l’empresa. Aquest concepte integra tant la informació i dades que s’expressen a unitats físiques com els que s’expressen en unitats monetàries o econòmica.

Descarregar