01/02/2024

La Fundació Fòrum Ambiental i el CSIC signen un conveni per investigar en economia circular.

L’acord se signa en el marc de la Plataforma Temàtica Interdisciplinar del CSIC de Sostenibilitat i Economia Circular (SosEcoCir).

Barcelona 1 de gener del 2024. La Fundació Fòrum Ambiental (FFA) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) han signat un conveni de col·laboració en el marc de la Plataforma Temàtica Interdisciplinària del CSIC de Sostenibilitat i Economia Circular (SosEcoCir) per desenvolupar projectes de recerca a l’àmbit de l’economia circular. El vicepresident de Recerca Científica i Tècnica del CSIC, José María Martell, i el president de la Fundació Fòrum Ambiental, Ramón Roca, han segellat aquest acord, que tindrà una vigència de quatre anys.

Aquesta col·laboració cerca unir l’experiència de les dues entitats per desenvolupar activitats de divulgació i experimentació, així com dissenyar conjuntament projectes de recerca innovació i divulgació en aquest àmbit que impulsin una política de creixement de la innovació de l’economia circular. Amb aquest objectiu, a més, s’organitzaran jornades, seminaris i esdeveniments; es fomentarà la transferència de coneixements i resultats científics, i s’intentaran impulsar polítiques de creixement de la innovació en l’àmbit de l’economia circular.

La Fundació Fòrum Ambiental

És una plataforma de cooperació públic privada que arrossega anys d’experiència a l’àmbit de l’economia circular col·laborant en el desenvolupament de diferents projectes d’implantació d’estratègies d’economia circular a l’àmbit municipal com l’Estratègia Mataró Circular 2030, el Maresme Circular o el Parc Circular Vallès o Pla d’Impuls de l’Economia Circular i Verd al món local desenvolupat amb la Diputació de Barcelona o diferents Guies d’aplicació de l’economia circular al sector de l’envàs i agroalimentari.

En aquests moments, la Fundació ha posat en marxa l’Observatori de l’Economia Circular amb l’objectiu de difondre indicadors rellevants que permetin fer un seguiment de la circularitat per a l’economia espanyola.

El CSIC i la Plataforma Temàtica Interdisciplinar de Sostenibilitat i Economia circular

El CSIC, a través de SosECoCir, promou solucions innovadores a l’àmbit del reciclatge de materials que ajudin a millorar el medi ambient i la salut a través de sistemes basats en criteris d’economia circular amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental i garantir la sostenibilitat dels sistemes productius oferint solucions innovadores a través de criteris basats en l’economia circular en els àmbits de la transició energètica, ecodisseny, residus i medi ambient i agricultura i aqüicultura sostenibles. La plataforma actualment està composta per 35 grups de recerca de 20 centres el CSIC.

Julio M. Panizo.

Dir. comunicación

Fundación Fórum Ambiental

Tf. 93 233 21 79

comunicacio@forumambiental.org