El paper del biogas a la transició energètica a Catalunya

4 de julio de 2023

12.30-14.00 hores

Sessió online (en castellá)

Catalunya té potencial per a ser un important productor de biogàs a partir dels la digestió anaeròbica de matèries orgàniques. Actualment però, a diferència d’altres territoris europeus, no disposem encara de gaires instal·lacions on es produeixi biometà com a finalitat principal.

Al mateix temps,  el tractament de determinats residus d’origen orgànic suposa un cost important i la generació de biogàs es una oportunitat i una clara aposta per a l’economia circular. A tot això s’afegeix que,  i pel que fa a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, cada vegada és més evident que cal reduir les emissions de metà pel que l’aprofitament i ús d’aquests gasos esdevé més necessari.

Quin és el paper que la planificació energètica té previst pel biometà a Catalunya?

Quin és el potencial que tenim a Catalunya per a produir biogàs?

Com el sector dels residus ha d’aprofitar aquesta oportunitat i sobretot, com es pot accelerar la implantació de noves instal·lacions?

Tenim alguns exemples interessants?

Quins serien els usos més eficients i com se’n pot estimular la demanda?

Dialogarem amb:

Marta Morera

Directora de l’Institut Català d’Energia de Catalunya (ICAEN). Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona i Màster en Energies pel Desenvolupament Sostenible va ser també responsable d’Acció Ambiental a l’Ajuntament de Rubí.

Jordi Serra

President del Clúster de la Bioenergia de Catalunya (CBC). Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i amb àmplia experiència tant a l’administració com a l’empresa privada, especialment en l’àmbit de l’energia.

Vanessa Abad

Directora de l’Àrea de Tractament del Consorci dels Residus del Vallès Oriental. Doctora en Enginyera Química per la Universitat Autònoma de Barcelona, MBA i Màster en direcció pública per ESADE i en Gestió d’Auditoria Ambiental, amb una llarga trajectòria el camp dels residus.

Introdueix i modera: Mercè Rius

Doctora en Biologia i PDD dIESE. Amb més de 25 anys de trajectòria en temes ambientals al sector privat i públic on ha ocupat càrrecs com a diputada de medi ambient de la Dip. de Barcelona, dir. de l’Institut Català d’Energia, dir. gral. de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i de Transports i Mobilitat a la Generalitat de Catalunya