Finances sostenibles: com implementar la taxonomia a les empreses

9 de maig de 2023

12.30-14.00 hores

Sessió online (en castellá)

Les finances sostenibles són un dels pilars en què es basa la Comissió Europea per assolir els objectius de desenvolupament sostenible.

Actualment ja s’ha publicat el Reglament Delegat de Taxonomia Climàtica que inclou els criteris que tenen impacte sobre la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i estableix la informació que han d’aportar les companyies tant financeres com no financeres, basat en la Taxonomia.

També s’han publicat l’esborrany amb els criteris per a la protecció del medi hídric i la biodiversitat, la reducció de la contaminació i el foment de l’economia circular. Aquest canvi normatiu tindrà un gran impacte. Les grans empreses ja estan fent reports no financers i exigiran uns estàndards de sostenibilitat més exigents als seus proveïdors; però de mica en mica aquesta obligació arribarà a petites o mitjanes empreses.

Com estan implementant la taxonomia les grans empreses?

Com pot afectar a curt i mitjà termini les petites i mitjanes empreses?

Com consideraran les entitats financeres els aspectes relacionats amb l’ESG en el finançament de nous projectes?

David Murano

Llicenciat en ADE per ESADE i MBA a Thunderbird School of Global Management (USA). Amb llarga experiència al sector financer, ha treballat a Caixa Bank i actualment és Subdirector Grall. i Dir. de Gestió Global del Risc a la Caixa d’Enginyers. Membre de la Junta Directiva de Barcelona Centre Financer Europeu per la Sostenibilitat (BCFE4S).

Maria Salamero

Enginyera industrial per la UPC i MBA per EADA Business School. Amb més de 25 anys d’experiència en gestió de l’aigua i la sostenibilitat, va ser responsable de sostenibilitat a Agbar i actualment és cap de sostenibilitat de Celsa Group. També és la presidenta de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

Introdueix i modera: Mercè Rius

Doctora en Biologia i PDD dIESE. Amb més de 25 anys de trajectòria en temes ambientals al sector privat i públic on ha ocupat càrrecs com a diputada de medi ambient de la Dip. de Barcelona, dir. de l’Institut Català d’Energia, dir. gral. de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i de Transports i Mobilitat a la Generalitat de Catalunya