La Fundació Fòrum Ambiental ha iniciat un cicle de conferències i taules rodones que, sota el títol “CERCLE DE SOSTENIBILITAT” es realitzaran, mensualment, a la sala d’actes del Cercle d’Economia, amb l’objectiu impulsar un seguit d’accions de formació / informació que permetin presentar, a través dels més reputats experts, els coneixements vinculats als conceptes de desenvolupament sostenible i, especialment, els de l’àmbit de medi ambient, a la vegada que ajudar a detectar oportunitats de negoci.

La primera de les taules rodones ha estat: ECONOMIA DEL CLIMA: Més enllà del Protocol de KyotoLa proposta de la taula rodona
Atendre les demandes relacionades amb el canvi climàtic és un esforç mundial que s’ha concretat en la ratificació i l’execució del Protocol de Kyoto pel que, gairebé tots els països industrialitzats s’han compromès a reduir les seves emissions col·lectives de gasos d’efecte hivernacle entre el 2008 i el 2012.

Per a aconseguir aquesta reducció de gasos que provoquen el canvi climàtic s’ha fixat, per a aquest període, una reducció mínima del 5% respecte a les emissions de l’any 1990, el que ha promogut l’aparició d’instruments polítics i financers que han de facilitar el procés, com ara els mercats de CO2 o el Pla de Govern per a la mitigació del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Però més enllà del que suposa el compromís de Kyoto, la Unió Europea s’ha compromès a reduir les seves emissions en un 20% abans de l’any 2.020, a més de comprometres que, en aquesta data, un mínim del 20% de l’energia consumida s’obtindrà de fonts d’energia renovable. Igualment, s’està debaten en aquest moment assolir una reducció del 80% de les emissions de CO2 per l’any 2.050.

Aquest canvi tant espectacular en l’ús de l’energia i de les seves principals fonts implicarà modificacions molt substancials en els models de producció i econòmics actuals.

  • Quin és el cost real de l’aplicació del Protocol de Kyoto per a l’economia espanyola?
  • Què passarà a partir del 2012 quan s’esgoti l’actual acord del Protocol de Kyoto? Quines són les previsions de futur.
  • Quines implicacions en l’economia catalana pot tenir l’acord energètic europeu de l’objectiu 2020? Quines oportunitats se’n deriven?

Els ponents

  • Ilma. Sra.Dolors Clavell. Diputada al Parlament de Cataliunya per IC-Els Verds-IU. Presidenta de la Comissió del Medi Ambient del Parlament de Catalunya
  • Sr. Josep Garriga. Director de l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
  • Sr. Jordi Cañas. Director de Gestió de Residus d’ACCIONA
  • Sr. Jordi Ortega. Director d’EXPO CO2

La moderació de a taula rodona va estar a càrreg del Sr. Josep Cuní, periodista i director del programa “Els matins de TV3”.

Les aportacions clau dels ponents

Josep Cuní va enmarcar el debat deixant palés que, segueix existint una part de la població que encara no creu que el canvi climàtic sigui un fet i que, en tot cas, no mereix els esforços que els països estan demanant. En aquest sentit va citar una de les frases que el dia abans havia pronunciat el Sr. José Maria Aznar, Ex-President del Govern Espanyol: “L’ecologisme és una nova religió que fa cremar a la foguera als qui no creuen en ella”.