Hi ha un consens generalitzat en la comunitat científica internacional que la temperatura mitjana del nostre planeta ha augmentat de manera pràcticament ininterrompuda durant els últims cent anys, un fenomen que s’atribueix, amb alta probabilitat, a l’efecte de les activitats humanes, en especial a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquestes són algunes de les conclusions del Quart, i per ara últim, Informe d’avaluació elaborat i publicat el 2007 pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC).

Descarregar