Els grans desafiaments a què ens enfronta el canvi climàtic s’han de transformar en oportunitats. Amb aquesta idea hem de transitar cap a economies i formes de vida sostenibles capaços de generar activitats que promoguin la creació d’ocupació, directament o indirectament, tant en els sectors tradicionalment vinculats a la gestió ambiental, com en els nous jaciments que emergeixen davant el canvi de model productiu.

Segons el PNUMA, els llocs de treball verds són aquells que redueixen l’impacte ambiental d’empreses i sectors econòmics fins a aconseguir nivells sostenibles. Són llocs de treball que ajuden a reduir el consum d’energia, matèries primeres i aigua mitjançant estratègies d’eficiència, a descarbonitzar l’economia ia reduir les emissions de gasos efecte hivernacle, a disminuir o evitar per complet totes les formes de deixalles i de contaminació, ia protegir i restablir els ecosistemes i la biodiversitat.

Descarregar