Per encàrrec de l’Ajuntament de Mataró, la FFA, juntament amb l’estudi d’ecoinnovació estratègica inèdit i Circle Economy, està treballant per vertebrar l’Estratègia Mataró circular 2030, vinculada i alineada amb l’Agenda 2030, l’agenda urbana i els objectius de la Unió Europea .
La ciutat de Mataró es proposa l’objectiu d’accelerar la transició cap a un model circular d’aquí al 2030 per convertir-se en una ciutat de referència a nivell estatal i ubicar-se al mapa de ciutats europees circulars.
En aquest camí, la ciutat repensarà i evolucionarà el model productiu i de consum per augmentar el benestar de la població en equilibri amb l’entorn local, regional i global. Així mateix, això permetrà dinamitzar l’activitat econòmica de la ciutat i augmentar la productivitat fent un ús millor dels recursos (reducció de la seva demanda, major durabilitat i aprofitament en cicles continus). Tot això només serà possible amb la col·laboració de tots els agents de la ciutat i de l’entorn (administració, empreses, ciutadania i acadèmia), alineats per innovar i avançar cap a la neutralitat climàtica i la sostenibilitat per un futur millor i una ciutat inclusiva, connectada i circular.
Per preparar el pla s‟ha analitzat el punt de partida, els fluxos de la ciutat, els mecanismes de governança is‟ha fet benchmarking amb altres ciutats europees. Durant el primer semestre del 2022 es duran a terme diverses sessions de treball amb els agents implicats per finalment elaborar i lliurar l’estratègia Mataró Circular 2030 i el primer pla d’acció 2022-2024.

Web

Publicació