El concepte d’ecoeficiència neix de la concepció global dels impactes ambientals de les diferents fases del cicle de vida d’un producte, i de la voluntat de reduir els diferents efectes ambientals negatius. En aquest document es fa un recull de tota la información disponible sobre els diferents aspectos que ajudan a aconseguir el objetiu de la ecoeficiencia.

Descarregar