Aquest document pretén recollir les principals fonts d’indicadors d’interès per al sector ambiental i de l’economia circular a Catalunya.

La principal font d’informació per a les dades referents a Catalunya ha estat l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Aquí s’hi recullen nombrosos indicadors repartits en diverses categories temàtiques, però també en cinc categories geogràfiques i temporals, agrupats sota el títol “dades generals”:

 • Indicadors de conjuntura econòmica
 • Indicadors de la Unió Europea
 • Indicadors demogràfics i de territori
 • Anuari estadístic de Catalunya
 • El municipi en xifres

A banda d’això, també s’ha consultat i recollit dades de les següents fonts:

 • Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
 • Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
 • Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
 • CIMALSA
 • Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
 • Diputació de Barcelona
 • Institut Català d’Energia (ICAEN)  Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA)

Descarregar informe aquí