Aquest document vol contribuir a la millora de la salut del nostre planeta i de les persones identificant les principals tendències i estratègies d’ecoinnovació en el sector agroalimentari, il·lustrades amb casos pràctics. El document té la finalitat d’augmentar el coneixement i demostrar el potencial de l’ecoinnovació cap a una economia baixa en carboni i sostenible que generi valor social i ambiental, a la veu que ser una crida a l’acció i un estímul per augmentar el coneixement i la creativitat al voltant de les activitats agroalimentàries.

Veure informe aquí