L’aprofitament de la fusta procedent de la recollida de voluminosos/estris dels municipis

Es calcula que cada any a Espanya 1,5 milions de matalassos fora d’ús van a eliminar. Un 40% són de molls i cada cop més són d’escuma de poliuretà i només un 3% dels models són de làtex naturals.

Avui disposem de dades fiables de reciclabilitat i traçabilitat i un 90% s’envia a dipòsit controlat o incineració, provocant veritables problemes de gestió a ajuntaments, gestors de residus i mancomunitats.

Akademia Forum proposa, en aquesta sessió, aprofundir en la gestió global d‟aquest flux de residus. Tractarem el procés de recollida, separació mecànica i recuperació, així com el reciclatge químic del poliuretà i tèxtil. La participació de dos especialistes tècnics i de gestió d’experiència contrastada ens permetrà conèixer quines solucions ofereix el mercat a tots nivells

Jordi Flores. Cap de Medi Ambient Grup PORTLAND (Monjos i vallcarca)
Llicenciat en Ciències Químiques per la UB. Director de Medi Ambient d’Uniland Cementera i des del 2008 director de Medi Ambient de Portland Valderribas. Membre del Comitè Tècnic de Ciment Català i del Canvi Climàtic d’Oficemen.

Joan Josep Roig. Director SEMESA
Gerent d’unitats productives a empreses industrials de diferents sectors (alimentació, automoció, packaging) durant més de 25 anys.
Expert a World Class Manufacturing, formant persones i ajudant empreses a aconseguir l’excel·lència.

Joan Carles Moure. Coordinador d´aprovisionaments de fusta reciclada de la zona del Mediterrani de FINSA.
Amb una trajectòria de 29 anys dins de l’empresa ha participat en projectes de silvicultura, explotació forestal, proveïment o logística, per la qual cosa és un professional altament especialitzat en el sector de la fusta i la fusta reciclada

Descarregar resum

Descarregar presentació