Document que presenta els indicadors d’ecoeficiència urbana que ens serveixen per analitzar l’estat de les nostres ciutats. Elements com la pressió excessiva sobre els recursos obliga a la recerca d’alternatives.

Descarregar