Des de fa anys, el Maresme està immers en la redefinició estratègica de la comarca per esdevenir territori circular. Amb aquest propòsit, el 2018 el Consorci de Residus del Maresme ja va encarregar a la FFA elaborar el Pla Estratègic d’Economia Circular i gestió de recursos del Maresme en què es proposen múltiples accions. Una és el Parc Circular Mataró-Maresme, on ja s’està treballant per dur-ho a terme. En aquest parc, situat a una parcel·la propietat del Consorci, es desenvoluparan activitats de diferent naturalesa, però totes integrades en una visió de conjunt i sota els principis de l’Economia Circular:

Activitats de prevenció, sensibilització, reparació i reutilització dirigides directament a la ciutadania, amb un vessant dintegració social.
Recollida porta a porta i preparació per a la reutilització de residus voluminosos com a via prioritària de gestió i aprofitament dels recursos.
Triatge de residus voluminosos per augmentar el reciclatge material i reduir la quantitat de residus amb destinació a valorització energètica.
Activitats de caire més tecnològic i industrial, d’iniciativa privada, basades en diferents sectors estratègics i accions identificades pel Pla Estratègic d’Economia Circular i Gestió de Recursos del Maresme.
Altres oportunitats o actuacions que siguin coherents amb la visió del Consorci i que aportin un valor afegit a la línia de contribuir a tancar cercles d’aprofitament de recursos en el marc de l’aplicació de l’Economia Circular.
Per encàrrec del Consorci, des del 2019 la FFA està promovent el Parc Circular Mataró Maresme, i molt especialment identificant i contactant iniciatives i projectes privats que vulguin invertir i establir-se al Parc d’acord amb la visió (punt 4).

Igualment, des de la FFA també coordinem les tasques de promoció de la marca Maresme Circular, que agrupa el conjunt d’activitats en economia circular del Consorci.

Web