El Parc Circular Vallés és un projecte singular de transformació comarcal basat en les oportunitats que ofereix l’economia circular com a catalitzadora de millora del territori, les empreses i la ciutadania, i que es construeix sobre els fonaments del camí recorregut a la comarca en matèria de transició cap a la circularitat i on la FFA col·labora en la conceptualització d’un nucli d’empreses i entitats especialitzades en economia circular a l’àrea interurbana entre les dues cocapitals, Sabadell i Terrassa.

En aquest projecte, iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en col·laboració amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, la FFA ajuda a conceptualitzar, a l’àrea interurbana entre les dues cocapitals el desenvolupament, d’un nucli d’empreses i entitats especialitzades en economia circular, que integri i aprofiti les sinergies amb els actius existents a la zona. Tot el conjunt es conformarà com a parc circular de la comarca.

És un projecte de promoció econòmica i d’ocupació fonamentat en la col·laboració publicoprivada, per tal de generar un impacte socioeconòmic i ambiental a tota la comarca i crear oportunitats per a les generacions actuals i futures.

El Consorci ha encarregat a l’FFA l’elaboració del projecte que presenti el disseny bàsic de les activitats d’economia circular que el Consell Comarcal podria desenvolupar a l’Àrea del Nord del futur Parc Empresarial, ubicat entre Terrassa i Sabadell.

Així doncs, el treball que s’està fent des de la FFA es basa en el diàleg amb el mercat i amb les entitats promotores, la consulta de referents internacionals i l’experiència de la FFA en la promoció de l’economia verda i circular i, especialment, a través de la col·laboració publicoprivada. Amb això es definiran les possibles activitats a desenvolupar en aquesta àrea i linforme de conclusions i propostes dactuació.

Web