//Perfil profesional del responsable de medio ambiente en las organizaciones

Publicacions de la Fundació

Perfil profesional del responsable de medio ambiente en las organizaciones

L’objectiu principal d’aquest estudi és disposar d’una primera aproximació al perfil que pugui servir com a base per a la discussió entre els agents socials. El projecte pretén oferir un instrument per als Responsables de Recursos Humans que els ajudi a seleccionar, formar i planificar carreres professionals dins de les seves organitzacions.

Descarregar