L’objectiu principal d’aquest estudi és disposar d’una primera aproximació al perfil que pugui servir com a base per a la discussió entre els agents socials. El projecte pretén oferir un instrument per als Responsables de Recursos Humans que els ajudi a seleccionar, formar i planificar carreres professionals dins de les seves organitzacions.

Descarregar