L’FFA ha treballat conjuntament amb l’associació Àmbit B30, plantejant, gestionant i dinamitzant el Pla d’Impuls a l’Economia Circular del territori que abasta Àmbit B30, elaborant un pla d’actuació i posteriorment enfortint la xarxa d’agents de l’economia circular del territori .

L’economia circular és un eix de treball clau per a un territori que es reconeix i es reivindica com a innovador i d’indústria avançada. Hi ha un consens ampli que la digitalització i l’economia verda i circular constitueixen els eixos de la recuperació i la reindustrialització d’Europa i un compromís ineludible a l’horitzó del 2050.

En aquest context, la FFA ha treballat conjuntament amb l‟associació Àmbit B30, en plantejar, gestionar i dinamitzar el Pla d‟Impuls al‟Economia Circular del territori que abasta Àmbit B30.
El primer pas va ser identificar les oportunitats, elaborar les estratègies per a cadascun dels tres sectors prioritaris i proposar un pla dactuació, recollit a linforme «Circular Àmbit B30».

A partir del full de ruta i els aprenentatges de la primera fase, i sota la marca XACB30 (Xarxa d’Acció Circular de la B30), es posen les bases per caminar cap a aquesta visió circular del territori per tal d’enfortir les aliances i la col·laboració entre els agents de canvi que ja treballen en la dinamització de l’economia circular dins del territori B30, oferint formació, capacitació i suport expert, escalant experiències i creant un espai que aglutini novetats i recursos en economia circular al territori.

Web

Publicació