Diario de Tarragona 06/03/2017

Aquesta quantitat ha estat recollida en 4 anys a través del projecte ‘Mobles solidaris’ que treballa per donar una segona vida a aquell material que alguns ciutadans ja no utilitzaran