/, HOME/Atlas de la ecoinnovacion 2014-2018

Ecoinnovació

Atlas de la ecoinnovacion 2014-2018

En els quatre anys d’història del Laboratori d’Ecoinnovació, i després de 12 informes publicats, el projecte compta amb una sòlida base d’experiències d’aplicació de la ecoinnovació. Aquestes experiències posen en relleu les oportunitats d’augment de la competitivitat que
aquesta ofereix i mostren la diversitat d’estratègies, sectors i àmbits en què la ecoinnovació és present.
El document que es presenta a continuació esbossa un atles de la pràctica de l’ecoinnovació avui en dia amb una intenció divulgativa i d’estímul del conjunt d’empreses cap a l’acció.

Descarregar informe aquí