Es tracta d’un projecte de col·laboració entre Espanya i Portugal per intercanviar informació documental sobre el trànsit de residus entre ambdós països desenvolupat en el marc del programa Interreg SUDOE.

A través d’aquesta iniciativa coordinada per la FFA:
– Les empreses (productores o generadores de residus) obtenen informació de les administracions sobre legislació i altres qüestions relacionades amb el trànsit de residus a la Península Ibèrica.
– L’administració recull informació i la remet a l’autoritat competent de la U.E.