L’objectiu últim d’aquest projecte és explorar les possibilitats de crear un “Clúster” Europeu de la investigació, construir sobre la base d’una xarxa d’institucions públiques i agents privats que treballen en diferents territoris rurals en la Unió Europea. Aquests agents de canvi entorn de complir amb una voluntat comuna de desenvolupar a la seva zona d’acció el concepte dels “Living Labs” (experimentació sobre el territori. En aquest cas sobre el desenvolupament sostenible).
Al voltant d’un coordinador francès i a fi d’organitzar-se per contribuir a la innovació econòmica basada en els principis de sostenibilitat i recolzada per una dinàmica de relació a un determinat territori, Pays Portes de Gascogne. Contribucions clau addicionals s’esperen per part catalana, on es troba la FFA: amb l’objectiu de crear una dinàmica d’innovació al territori de la Comarca de la Selva. La metodologia consisteix en l’estructuració de l’associació de treball fins al territori de l’experimentació científica i econòmica orientada a la constitució d’un espai europeu de la xarxa interterritorial de les Condicions de Vida Labs per a l’aplicació de les tecnologies satelitales.

Living Labs està dissenyat per ser un instrument d’adaptació als canvis estructurals de l’economia local. Ha de fer possible una nova economia del coneixement, basada en la capacitat d’experimentar, a escala del territori, la investigació i projectes de desenvolupament tecnològic el fort potencial dels quals de valorització depèn de la transferibilitat dels resultats cap a les empreses, principalment les PIME.