ACTIVITATS


Els municipis i la gestió dels residus 2017


[Més +]

Els municipis i la gestió dels residus 2016

Barcelona, 1 de septiembre de 2017- Jornada

“Els municipis i la gestió dels residus” són unes jornades anuals en què es volen presentar els aspectes més importants i destacats de la gestió de municipal dels residus.

Aquestes jornades estan destinades tant a tècnics municipals com a responsables d’empreses gestores de residus.

 

Els municipis i la gestió dels residuos 2015

- Jornada

Fiscalitat ambiental i intruments de finançament de l’economia verda


L’economia verda s’ha definit com aquella que resulta en una millora del benestar
i l’equitat social, alhora que redueix significativament la càrrega sobre l’entorn. La Cimera de Rio + 20 va destacar la importància d’aquest concepte en l’àmbit internacional, i va encoratjar a avançar en la transició cap a una economia verda. [Més +]

Futur viable? Economia, societat i medi ambient


La “qüestió ambiental” en general i el plantejament d’una economia verda, en particular, semblen aspectes relegats a un segon terme, oblidats de l’agenda política, o directament desprestigiats. Termes com sostenibilitat, segueixen presents en els mitjans de comunicació, però el seu contingut semàntic s’ha desplaçat cap a significacions més economicistes i menys ambientalistes. [Més +]

Parlant de la SOSTENIBILITAT en un nou marc global


El canvi de regles explícites i implícites del món actual, la necessitat d’afrontar reptes com el canvi climàtic, la contaminació del medi en què vivim, i l’esgotament de recursos que sustenten l’actual model econòmic mundial; el canvi de valors i la seva implicació en la priorització d’urgències i necessitats; la dificultat de trobar consensos socials sobre temes claus, etc., són temes recurrents que podrien caracteritzar molts moments de la historia, però que han pres especial rellevància en els últims temps i que ara requereixen un tractament específic. [Més +]

La directiva de Comerç d’Emissions de CO2 en el sector aviació


[Més +]

El futur de la gestió dels residus municipals

Barcelona, 29 de junio de 2017- Jornada

 

[Més +]

El canvi climàtic i la seva influència en l’economia


Jornada PARLAMENT DE CATALUNYA

El conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic estableix que el seu objectiu últim és “aconseguir, d’acord amb les disposicions pertinents del Conveni, l’estabilització de les concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera a un nivell que impedeixi interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. Aquest nivell s’hauria d’aconseguir dins un termini suficient perquè els ecosistemes s’adaptin naturalment al canvi climàtic, per assegurar que la producció d’aliments no es vegi amenaçada i per permetre que el desenvolupament econòmic continuï de manera sostenible.” [Més +]

Economia del Clima: El Protocol de Kyoto


La Fundació Fòrum Ambiental ha iniciat un cicle de conferències i taules rodones que, sota el títol “CERCLE DE SOSTENIBILITAT” es realitzaran, mensualment, a la sala d’actes del Cercle d’Economia, amb l’objectiu impulsar un seguit d’accions de formació / informació que permetin presentar, a través dels més reputats experts, els coneixements vinculats als conceptes de desenvolupament sostenible i, especialment, els de l’àmbit de medi ambient, a la vegada que ajudar a detectar oportunitats de negoci. [Més +]